VNONE Group 초청 "베트남 동하이그룹 국회 방문" > 언론보도

본문 바로가기
언론보도

언론보도

VNONE Group 초청 "베트남 동하이그룹 국회 방문"

페이지 정보

작성자최고관리자 댓글 0건 조회 283회 작성일 20-10-09 13:50

본문

e798386881c7acf91658bb57744d1ed2_1602218994_3312.jpg
e798386881c7acf91658bb57744d1ed2_1602219000_9476.jpg
 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


#

(주)브이앤 원 코리아 | 대표.방성준 | 서울특별사 강남구 영동대로 602, H-234(심성동, 미켈란 107)
사업자등록번호.283-87-01677 | Tel.02-6925-3661 | Fax.02-6925-3665 | E-mail.VN1KOREA@gmail.com
베트남 호치민 주소.24 Duong Le Van Thjnh, Phuong Binh Trung Tay, Quan 2, Ho Chi Minh
베트남 다낭 주소.1114 Ngo Quyen, Phuong An Hai Tay, Quan Son Tra, Thanh Pho Da Nang, Viet Nam

Copyright © (주)브이앤원코리아. All rights reserved. Hosting by Whalessoft.